RIS

Rijschool Flow werkt volgend de RIS methode..
De afkorting RIS staat voor Rijopleiding In Stappen en heeft een hogere slagingskans.

RIS is afkomstig van het CBR...

Het voordeel hiervan is dat alle scripts zijn uitgesplitst en op een gunstige volgorde uiteen zijn gezet door experts..

Een script is dus een handeling, zoals bijvoorbeeld remmen of stoppen, of de term 'scan' (script 10) wat globaal wil zeggen dat je je blik niet fixeert en afwisselt met kijken voor de auto en de spiegels iedere 8 seconde.

RIS kent 46 scripts... leerlingen kunnen een boek krijgen waarin deze scripts worden uitgelegd,

er kan huiswerk worden opgegeven en de leerling kan scripts dan voorbereiden door deze vast door te lezen.

Is een script behandeld kan er in de IVK (instructievorderingen kaart) een cijfer worden gegeven (een stap)

deze stappen gaan van 1 t/m 8

uitleg van deze stappen:

Stap 1 = huiswerk
Stap 2 = demonstreren
Stap 3= DMMM Doe met mij mee
Stap 4 = DOA Doe op aanwijzingen
Stap 5 = DOMA Doe op minder aanw.
Stap 6 = DZA Doe zonder aanwijzingen
Stap 7 = iets gewijzigde situaties
Stap 8 = in alle situaties

Deze 8 stappen zijn zo bij alle instructeurs bekend (dus niet alleen RIS instructeurs)

uiteraard gebruikt een instructeur die niet volgens RIS werkt ook een vorderingen kaart of noteert de stappen die hij gehad heeft.

Ris kent 4 modules:

  1. Voertuigbediening en voertuigbeheersing
  2. eenvoudige verkeerssituaties en bijzondere verrichtingen
  3. complexe verkeerssituaties (rotondes, complexere kruispunten)
  4. zelfstandig rijden, bijzondere omstandigheden als nacht etc., mentaliteit.


In de vorderingenkaart, de scriptkaart en het boek zijn de modules ook terug te vinden.


RIS logo

De digitale vorderingenkaart van PlanGo die ik gebruik.

Hierin staan de 46 RIS scripts, maar een instructeur kan deze ook naar eigen inzicht inrichten.

in deze situatie zijn er 4 lessen gegeven, in les 1 bijv. het 'sturen' als huiswerk opgegeven, die had ik dan in les 2 moeten geven en beoordelen, dat is echter les 3 geworden waar deze op stap 3 is gezet (DMMM)voorbeeld instructie vorderingenkaart (IVK) voor RIS: